JANA KOTLAŘÍKOVÁ

Keramička a pedagožka

*1965

Dětství nás ovlivňuje na celý život, aniž si to uvědomujeme. Prožívala jsem hodně času v domě s velkou zahradou, rybníkem a mlýnským náhonem. Rukodělné činnosti a modelování z hlíny v dětství byly začátky mé touhy výtvarně se vyjadřovat. Zahrada mi zůstala inspirací i nedílnou součástí mého života. Tak není divu, že současná keramická tvorba je zaměřená na zhotovení zahradních plastik. Od roku 1999 vyučuji výtvarný obor v ZUŠ Hrušovany nad Jevišovkou, kde se snažím předávat pozitivní vztah k umění dětem. Intenzivnější zkušenosti s keramickou hlínou jsem získávala v Keramickém studiu Jarmily Tyrnerové v Kohoutově od roku 2010. Zpočátku jsem se věnovala točení na kruhu a tvorbě drobných plastik užité keramiky. Mnoho keramiků považuje modelování za uklidňující a rozjímavou činnost. Upustila jsem na čas od hrnečků a věnuji se autorské keramické plastice. Vzhledem k tomu, že se zabývám plastikami určenými pro zahrady, pracuji s mrazuvzdornou kameninou pálenou v elektrické a plynové peci při 1250 °C. Samostatné modelování, též vytváření z volné ruky, je bezpochyby nejstarší metoda výroby keramiky. Hmatový charakter modelování mi dává nejširší prostor k svobodnému vyjadřování. Velké objekty jsou modelované bez vnitřních žeber jako samostatné tvary. Pracuji s kontrastem čistého tvaru vycházejícího z geometrických forem a povrchové úpravy. Realistické ztvárnění plastik a stylistická zkratka se prolíná současnou tvorbou. Témata jsou různá, ale nejdůležitější je pro mě celkový výraz. Povrchová úprava je krokem, kdy zkouším různé způsoby vyřezávání, prorývání i barvení. Povrch zatírám engobami a oxidy, na které maluji malé barevné skvrny. Tato technika je časově náročná, ale pomůže rozvinout citlivost potřebnou pro veškerou práci s hlínou. Leštění povrchu nebo několikanásobné vypálení dodává plastice sametový vzhled. Do keramické tvorby je možné aplikovat vše, co je kolem nás. Vzájemné vztahy, které nemusí představovat pouze lidé, ale vztahy mezi tvary. Stavím proti sobě objekty, které tvoří mezi sebou určitý dialog. Pootočením polohy, se mění celkový výraz. Souhra plastiky s okolním prostorem je bezesporu jeden z nejdůležitějších vztahů. Některé sochy vznikají přímo pro určité typy zahrad, jiné si své místo hledají.


Od roku 1999 - vyučující výtvarného oboru v ZUŠ Hrušovany nad Jev.
Od roku 2007 - autorská tvorba ručně modelovaných keramických plastik z kameniny pálených na 1250 °C.

Studium

2007 Umělecký keramik
2007 Akreditovaný kurz keramiky a arteterapie
2010 - 2015 Vzdělávací programy DVPP akreditované MŠMT Keramické studio Jarmily Tyrnerové s.r.o.
2010 - 2011 Keramická plastika s ak. soch. I. Langerovou Vidrovou
2012 - 2014 Keramická plastika s ak. soch. J. Vikovou
2015 Možnosti porcelánu s Mgr. Art. V. Selingerovou ArtD.
2011 - 2012 Studium pedagogiky
1979 - 1983 Gymnázium ve Znojmě

Výstavy

2013 Modrý salonek, Hrušovany nad Jevišovkou
2016 Den otevřených zahrad, Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar
2016 Společná výstava s žáky v ZUŠ Hrušovany nad Jev.
2016 Galerie Valtice
2016 Dům s pečovatelskou službou v Šanově
2017 Hrušovanské slavnosti
2017 Městská knihovna Hrušovany nad Jev.

Realizace

2015 Hotel Vinice Hnanice, instalace plastik
2015 Vinařství Barabaš, instalace plastik
Spolupráce se zahradními architekty
Soukromé sbírky v Čechách i v zahraničí